Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody“ patří do skupiny projektů podpořených v roce 2009 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož příjemcem je Univerzita Palackého v Olomouci.

4. 5. 2018 | Doplnění nových informací

V rámci virtuální hematologie byly doplněny skeny některých nálezů a nadále trvá možnost zřízení přístupu do databáze fotografií a virtuálních skenů, vč. textové části a testů pro všechny zájemce…

Více

9. 11. 2017 | Knižní vydání

Již nějakou dobu je k dispozici druhé, doplněné knižní vydání Základy hematologické diagnostiky, které vychází z tohoto projektu.
Knihu si můžete objednat na adrese Mladá fronta, divize…

Více

Tento unikátní projekt je zacílen na posluchače magisterského studia oboru všeobecného lékařství LF a bakalářského studia oboru všeobecná sestra FZV UP v Olomouci. Svou cestu si k tomuto portálu najdou i zájemci v rámci své předatestační přípravy a ostatní zájemci z laboratoří. Projekt umožňuje on-line přístup k odborným informacím z oblasti hematologie, fotografiím a skenům vysoké kvality pořízených z mikroskopických preparátů krve a kostní dřeně.