Charakteristika projektu

Projekt "Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody" probíhá od 5/2009 - 4/2012. Výsledkem projektu je mj. unikátní vyúkový portál obsahující morfologické skeny a fotografie vysoké kvality, textové popisky a charakteristiku hematologických chorob a stavů. Cílovou skupinou jsou posluchači magisterského studia všeobecného lékařství LF UP a posluchači bakalářského studia všeobecná sestra a zdravotní laborant FZV UP v Olomouci.