Průvodce - manuál

Nabídka publikace

Nabídka studentům 6. ročníku VŠEO: Edgar Faber a kol. ZÁKLADY HEMATOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta 2012. 1. vyd., 261 s. ISBN 978-80-244-2935-9

Zájemcům z řad posluchačů 6. roč. nabízíme zdarma právě vydanou knihu ZÁKLADY HEMATOLOGICKÉ DIAGNOSTIKY, pod autorským vedením doc. E. Fabera. Publikace vznikla za podpory projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0294 a nabízí kromě laboratorního pohledu na diagnostiku taktéž klinické charakteristiky a diferenciální diagnostiku hematologických chorob. Doporučujeme nejen ke státnicím, ale taktéž jako průvodce v praxi (internistům, praktickým lékařům…)!

Kde si knihu vyzvednout?

Oproti podpisu na Hemato-onkologické klinice, budova L1, 1. poschodí, sekretariát: paní D. Bendová. Možno taktéž přímo u autora publikace - doc. E. Fabera.!