Popis a cíle projektu

Knižní vydání

Již nějakou dobu je k dispozici druhé, doplněné knižní vydání Základy hematologické diagnostiky, které vychází z tohoto projektu.
Knihu si můžete objednat na adrese Mladá fronta, divize Medical Services, Mezi Vodami 1952/9, Praha 4 nebo na e-mailu: knihyMS@mf.cz

Fotogalerie

Cíl projektu

Cílem projektu je formou internetového interaktivního portálu využívajícího digitální virtuální technologie zefektivnit výuku mikroskopické morfologie v hematologii. Mikroskopická morfologie v hematologii je v současnosti neprávem opomíjenou a levnou metodou, která v kombinaci s dalšími běžnými testy umožňuje v řadě případů bezpečně stanovit diagnózu. Na internetovém portálu společně s detailním popisem najdete paletu mikroskopických nálezů z periferní krve a kostní dřeně zahrnující nejdůležitější diagnostické jednotky v hematologii. Výběr nálezů a jejich popisy je validován panelem domácích a významných zahraničních morfologů. Souběžně bude k dispozici pravidelně obměňovaná "tréninková" sestava nálezů on-line, která slouží k prozkoušení studentů před a po absolvování internetového kurzu. Cílovými skupinami projektu jsou studenti magisterského programu všeobecná medicína a bakalářského programu všeobecná sestra, kteří budou kurz absolvovat v rámci upraveného programu výuky vnitřního lékařství a v rámci nově připravených výukových programů morfologie v hematologii.

Řešitelem projektu pod registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/07.0294 je doc. Edgar Faber z Hemato-onkologické kliniky FN a LF UP v Olomouci. Projekt bude ukončen v dubnu 2012.

Fotogalerie