O projektu

Doplnění nových informací

V rámci virtuální hematologie byly doplněny skeny některých nálezů a nadále trvá možnost zřízení přístupu do databáze fotografií a virtuálních skenů, vč. textové části a testů pro všechny zájemce o tuto problematiku.

Zájem o projekt

Velmi nás těší Váš zájem o projekt "virtuální hematologie" zaměřený na efektivnější vzdělávání a problematiku v každodenní praxi - ať už během studia či v dalším vzdělávání.

V posledním roce jsme vytvořili více než 70 nových přihlášení pro zájemce z celé ČR a každý měsíc evidujeme více než 500 přístupů na naše www stránky s odborným obsahem.

Snažíme se databázi morfologických nálezů - ať už fotografií či skenů doplňovat o zajímavé nálezy nejen z naší hematologické praxe.

Děkujeme za Vaši přízeň.

e-hematologie 2013

Velice si vážíme Vašeho zájmu o projekt "virtuální hematologie" a v těchto dnech rozesíláme více než 50 zájemcům přístupová práva.

Neváhejte nás nadále kontaktovat a případně se s námi podělit o Váš názor, připomínky a pomoci tento e-learning portál ještě více zkvalitnit.

Za projektový tým:

doc. Edgar Faber a Mgr. Václav Kajaba

Publikace

V dubnu 2012 vyjde v nakladatelství UP očekávaná publikace Základy hematologické diagnostiky pod autorským vedením doc. E. Fabera.

Obsahem publikace jsou odborné texty a obrázky zveřejněné na výukovém portále po přihlášení. Virtuální skeny najdete i nadále přístupné na portále (e-learning) a budou v čase měněny tak, aby zájemci měli k dispozici vždy odborně a v neposlední řadě graficky kvalitní skeny.

Jednotlivé odborné kapitoly lze nadále v rámci e-learningu stáhnout a uložit ve formátu pdf.

Fotogalerie

Charakteristika projektu

Projekt "Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody" probíhá od 5/2009 - 4/2012. Výsledkem projektu je mj. unikátní vyúkový portál obsahující morfologické skeny a fotografie vysoké kvality, textové popisky a charakteristiku hematologických chorob a stavů. Cílovou skupinou jsou posluchači magisterského studia všeobecného lékařství LF UP a posluchači bakalářského studia všeobecná sestra a zdravotní laborant FZV UP v Olomouci.

Kód a název projektu

Název projektu: Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody

Číslo projektu - Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0294

SPP: 811100061