Složení týmu

Další členové týmu - experti

Na projektu se dále podíleli přednáškovou, oponentní či expertní účastí:

 • Zini Gina, Prof. MD (Itálie)
 • Mustjoki Satu, MD, PhD. (Finsko)
 • Hastka Jan, Prof. MD, PhD. (Německo)
 • Marcinek Juraj, MUDr., PhD. (Slovensko)
 • Lipšic Tomáš, Doc. MUDr., CSc (Slovensko)
 • Mikulenková Dana, MUDr.
 • Buliková Alena, MUDr., PhD.
 • Voglová Jaroslava, MUDr.
 • Matýšková Miloslava, MUDr.
 • Kačírková Petra, MUDr.
 • Penka Miroslav, Prof. MUDr., CSc.
 • Minařík Jiří, Doc., MUDr. Mgr., PhD.
 • Pulcer Martin, Ing., PhD.
 • Mikošková Adéla, Mgr.

Seznam projektového týmu

 • Edgar Faber, prof., MUDr., CSc.
  Řešitel projektu
 • Václav Kajaba, Mgr., Ph.D.
  Koordinátor projektu
 • Veronika Knichalová , Ing.
  Projektová manažerka
 • Szotkowski Tomáš, Doc., MUDr., Ph.D.
  Hematolog-morfolog
 • Vít Procházka, Doc., MUDr., Ph.D.
  Hematolog-morfolog
 • Jana Vondráková, MUDr., Ph.D.
  Hematolog-morfolog (do 30.6.2011)
 • Antonín Hluší, MUDr., Ph.D.
  Hematolog-morfolog
 • Tomáš Papajík, doc., MUDr., CSc.
  Hematolog-morfolog
 • Martin Fráňa, DiS.
  Web administrátor
 • Jarmila Juráňová, Mgr.
  Odborný pracovník – VŠ nelékař
 • Jana Kadlecová, Bc.
  Odborný pracovník
 • Anna Lapčíková
  Odborný pracovník
 • Petra Grycová
  Odborný pracovník
 • Olga Vrbová
  Odborný pracovník
 • Kateřina Sičová
  Administrace projektu
 • Dagmar Pospíšilová, prof., MUDr., Ph.D.
  Hematolog-morfolog-expert
 • Vladimír Mihál, prof. MUDr. CSc.
  Hematolog-morfolog-expert
 • Jaromír Gumulec, MUDr.
  Hematolog-morfolog
 • Jana Zuchnická, MUDr.
  Hematolog-morfolog
 • Lucie Recová, Bc.
  Odborný pracovník
 • Alena Urgasová
  Odborný pracovník
 • Martin Tichý, doc., MUDr., Ph.D.
  Patolog-morfolog
 • Patrik Flodr, MUDr., Ph.D.
  Patolog-morfolog
 • Ivo Uberall, Ing., Bc., Ph.D.
  Patolog-morfolog
 • Vlastimil Ščudla, prof., MUDr., CSc.
  Hematolog-morfolog-expert