Další členové týmu - experti

Na projektu se dále podíleli přednáškovou, oponentní či expertní účastí:

 • Zini Gina, Prof. MD (Itálie)
 • Mustjoki Satu, MD, PhD. (Finsko)
 • Hastka Jan, Prof. MD, PhD. (Německo)
 • Marcinek Juraj, MUDr., PhD. (Slovensko)
 • Lipšic Tomáš, Doc. MUDr., CSc (Slovensko)
 • Mikulenková Dana, MUDr.
 • Buliková Alena, MUDr., PhD.
 • Voglová Jaroslava, MUDr.
 • Matýšková Miloslava, MUDr.
 • Kačírková Petra, MUDr.
 • Penka Miroslav, Prof. MUDr., CSc.
 • Minařík Jiří, Doc., MUDr. Mgr., PhD.
 • Pulcer Martin, Ing., PhD.
 • Mikošková Adéla, Mgr.