Doplnění nových informací

V rámci virtuální hematologie byly doplněny skeny některých nálezů a nadále trvá možnost zřízení přístupu do databáze fotografií a virtuálních skenů, vč. textové části a testů pro všechny zájemce o tuto problematiku.