Přístup do aplikace

Máte zájem o přístup do on-line aplikace?

Chcete si prohlížet "virtuální" skeny sklíček, fotografie buněk?

Kontaktujte nás na e-mailu: vaclav.kajaba@fnol.cz