Publikace

V dubnu 2012 vyjde v nakladatelství UP očekávaná publikace Základy hematologické diagnostiky pod autorským vedením doc. E. Fabera.

Obsahem publikace jsou odborné texty a obrázky zveřejněné na výukovém portále po přihlášení. Virtuální skeny najdete i nadále přístupné na portále (e-learning) a budou v čase měněny tak, aby zájemci měli k dispozici vždy odborně a v neposlední řadě graficky kvalitní skeny.

Jednotlivé odborné kapitoly lze nadále v rámci e-learningu stáhnout a uložit ve formátu pdf.

Fotogalerie